Média & Produkce

Produkce

Klára Mišunová, 724 508 663   klara.misunova@gmail.com  

Kontakt pro média

Magdaléna Deiml,  724 721 336        deiml@mf.cz 

Organizátor

BRANÍK sobě, z.s.

Ke Krči 1039/7,

147 00 Praha 4 Braník

IČO: 05874378, číslo účtu: 2801204125/2010