Světluška na festivalu

09.09.2022

Na festivalu se také můžete potkat se Světluškou! Zastavte se u nich a vyzkoušejte si, jaké je to pohybovat se po Braníku jako nevidomý. Samozřejmě budete mít svého průvodce, který vám pomůže v orientaci poslepu.

Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, prostřednictvím kterého nadační fond podporuje těžce zrakově postižené osoby všech věkových skupin. A to přímo, nebo prostřednictvím organizací, které poskytují této cílové skupině podporu a služby zejména v oblasti rané péče, vzdělávání, seberealizace a zaměstnávání.

svetluska.rozhlas.cz