Tvořivá dílnička Mezi námi s pohádkovými babičkami a dědečky

11.08.2017

Jsme moc rádi, že letos na festivalu můžeme přívítat MEZI NÁMI o.p.s. , která pořádá veřejné mezigenerační dílny, kde zástupci nejstarší generace pomáhají organizovat tvůrčí dílnu pro širokou veřejnost.

Cílem je umožnit všem mladším lidem strávit aspoň pár minut s lidmi, kterým je 70+, 80+ nebo i 90 a více let. Přestože se totiž zdá, že je to běžná věc, většina lidí buď kontakt se seniory vůbec nemá, nebo ho má minimální.

"Na našich akcích propojujeme ilidi, mezi nimiž je 80 a více let. I jen pár minut s o mnoho starším nebo naopak mladším člověkem může být důležitý a silný zážitek. Zejména pro někoho, kdo třeba nemá vlastní prarodiče," říká Veronika Jeriová, koordinátorka z obecně prospěšné společnosti Mezi námi.

Babičky a dědečkové z dílničky věří, že si z tvořivé dílničky odnesete
domů nejen krásný výrobek, ale i pěkný zážitek.

další info:www.mezi-nami.cz